Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Pinso

Qualsevol substància o producte, inclosos els additius, destinat a l'alimentació animal, tant si ha estat transformat totalment o parcialment com si no ha estat transformat.

Enllaç permanent: Pinso - Data: 2012-11-05 09:26:53


< Perill | Glossari Manipulador d'aliments | Producció primària >