Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Producció primària

La producció, la cria o el conreu de productes primaris, incloent-hi la collita i la cria d'animals en granja en les fases prèvies a l'escorxador. Inclou també la caça i la pesca.

Enllaç permanent: Producció primària - Data: 2012-11-05 09:26:53


< Pinso | Glossari Manipulador d'aliments | Protecció de la salut >