Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Protecció de la salut

El conjunt d'actuacions de les administracions sanitàries destinades a preservar la salut de la població davant els agents físics, químics i biològics presents en el medi.

Enllaç permanent: Protecció de la salut - Data: 2012-11-05 09:26:53


< Producció primària | Glossari Manipulador d'aliments | Protecció de la salut alimentària >