Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Protecció de la salut alimentària

El conjunt d'actuacions de les administracions sanitàries destinades a garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris.

Enllaç permanent: Protecció de la salut alimentària - Data: 2012-11-05 09:26:53


< Protecció de la salut | Glossari Manipulador d'aliments | Protecció de la salut ambiental >