Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Protecció de la salut ambiental

El conjunt d'actuacions de les administracions sanitàries destinades a protegir la salut de la població davant els agents físics, químics i biològics presents en el medi.

Enllaç permanent: Protecció de la salut ambiental - Data: 2012-11-05 09:26:53


< Protecció de la salut alimentària | Glossari Manipulador d'aliments | Risc >