Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Risc

La probabilitat d'un efecte nociu per a la salut i de la gravetat d'aquest efecte, com a conseqüència d'un perill en els aliments, en l'aigua o el medi, entre altres.

Enllaç permanent: Risc - Data: 2012-11-05 09:26:53


< Protecció de la salut ambiental | Glossari Manipulador d'aliments | Sublimar >