Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Sublimar

Fer passar l’aigua dels seu estat sòlid a gas, sense passar per l’estat o fase líquida.

Enllaç permanent: Sublimar - Data: 2012-11-05 09:26:53


< Risc | Glossari Manipulador d'aliments | Toxiinfecció alimentaria >