Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Toxiinfecció alimentaria

És qualsevol malaltia transmesa a través de la ingesta d’aliments i/o de begudes, causada per la contaminació de microorganismes patògens i/o de substàncies tòxiques.

Enllaç permanent: Toxiinfecció alimentaria - Data: 2012-11-05 09:26:53


< Sublimar | Glossari Manipulador d'aliments | Traçabilitat >