Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Traçabilitat

La capacitat de seguir el procés complet, al llarg de totes les etapes de producció, transformació i distribució, d'un aliment, un pinso, un animal o un ingredient destinat a la producció d'aliments.

Enllaç permanent: Traçabilitat - Data: 2012-11-05 09:26:53


< Toxiinfecció alimentaria | Glossari Manipulador d'aliments | Ultracongelació >