Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Fosa

Ferro colat.

Enllaç permanent: Fosa - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Formigó armat | Glossari Materials de construcció | Fusta >