Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Fusta

Matèria llenyosa de l'arbre. La matèria que el tronc aporta és apta per a la construcció de bastiments i de mobiliari. Hom anomena fusta tova aquella que, com la d'avet o la de balsa, tenen poc pes específic, fusta dura la que té un pes específic elevat, com la del pi resinós, l'om, l'alzina, el faig, el roure i la noguera, i fusta semidura la intermèdia, com la del pi comú i la del làrix.

Enllaç permanent: Fusta - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Fosa | Glossari Materials de construcció | Granit >