Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Adiabàtiques saturades

Adj. Línies que, en un diagrama aerològic, representen les transformacions d'una quantitat d'aire saturat

Enllaç permanent: Adiabàtiques saturades - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Adiabàtic | Glossari Meteorologia | Adiabàtiques seques >

Novetats