Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Adiabàtic

Adj. Qualificatiu dels canvis de temperatura, pressió i densitat d'una substància quan no se li comunica ni sostreu cap quantitat de calor.

Enllaç permanent: Adiabàtic - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Actinometria | Glossari Meteorologia | Adiabàtiques saturades >

Novetats