Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Adiabàtiques seques

Adj. Línies que, en un diagrama aerològic, representen les transformacions d'una quantitat d'aire sec.

Enllaç permanent: Adiabàtiques seques - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Adiabàtiques saturades | Glossari Meteorologia | Advecció >

Novetats