Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Aerodinàmica

a) Estudi dinàmic del moviment d'un cos dins l'aire b) Dinàmica dels gasos.

Enllaç permanent: Aerodinàmica - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Advecció | Glossari Meteorologia | Aerograma >

Novetats