Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Aerograma

Diagrama aerològic ideat per Refsdal, que té per abscisses logT i per ordenades T logp.

Enllaç permanent: Aerograma - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Aerodinàmica | Glossari Meteorologia | Aerologia >

Novetats