Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Aerologia

Estudi (sobretot termodinàmic) de l'atmosfera. Sovint s'aplica en sentit restrictiu, significant solament l'estudi de l'atmosfera lliure.

Enllaç permanent: Aerologia - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Aerograma | Glossari Meteorologia | Aeroplàncton >

Novetats