Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Àrid

Adj. Es diu del clima en el qual manca la vegetació per insuficiència de les pluges. (Vid. coeficient d'aridesa.)

Enllaç permanent: Àrid - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Àrea positiva | Glossari Meteorologia | Ascendent >

Novetats