Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Àrea positiva

En un tefigrana, àrea compresa entre la gràfica d'una partícula ascendent i la deduïda del sondatge, quan aquella partícula és constantment més calenta que l'atmosfera ambient.

Enllaç permanent: Àrea positiva - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Àrea negativa | Glossari Meteorologia | Àrid >

Novetats