Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Ascendent

Gradient negatiu, o sia comptat positivament en el sentit creixent d'un element meteorològic.

Enllaç permanent: Ascendent - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Àrid | Glossari Meteorologia | Atèrman >

Novetats