Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Gradient

Pendent. En Meteorologia, disminució d'un element meteorològic per unitat de distància, comptada normalment a les superfícies o a les línies d'igual valor d'aquell element. Com magnitud vectorial que és, admet la descomposició en diverses direccions (vertical, etc.). Són especialment importants en Meteorologia el gradient horitzontal de pressió comptat normalment a les línies isòbares, i el gradient vertical de temperatura. Del primer se'n diu senzillament gradient isobàric i es mesura en mil•libars per 100 km o per grau de cercle màxim terrestre (111 km). Del segon se'n diu gradient tèrmic i es compta en graus centígrads de disminució per 100 metres d'altitud.

Enllaç permanent: Gradient - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Gotellada | Glossari Meteorologia | Gradient adiabàtic >

Novetats