Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Barotermògraf

Aparell que inscriu simultàniament la temperatura i la pressió de l'aire.

Enllaç permanent: Barotermògraf - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Barosismes | Glossari Meteorologia | Barotròpic >

Novetats