Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Boirina

Boira lleu, o aire emboirat, en el qual la visibilitat és superior a 1 km. No s'hi sent ni fred excepcional ni humitat, per raó que en la boirina les gotetes són massa petites i escampades; el seu color grisenc la distingeix sovint de la boira veritable.

Enllaç permanent: Boirina - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Boira ploranera | Glossari Meteorologia | Bola del termòmetre >

Novetats