Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Humitat

En el llenguatge vulgar, estat de l'atmosfera quan la humitat relativa és molt alta. En Meteorologia, s'aplica aquest nom acompanyat d'un adjectiu que precisa una funció de la quantitat de vapor d'aigua contingut en l'aire; quan aquest adjectiu és suprimit, s'entén que es tracta de la humitat relativa.

Enllaç permanent: Humitat - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Holostèric | Glossari Meteorologia | Humitat absoluta >

Novetats