Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Brisa de les valls

Vent convectiu que de dia puja pel vessant de les muntanyes. És produïda per l'escalfament del terreny.

Enllaç permanent: Brisa de les valls - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Brisa | Glossari Meteorologia | Brisa de mar (Marinada) >

Novetats