Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Brisa de mar (Marinada)

Vent convectiu, més propi dels mesos calents, que de dia bufa de mar cap a terra per efecte de la major temperatura d'aquesta.

Enllaç permanent: Brisa de mar (Marinada) - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Brisa de les valls | Glossari Meteorologia | Brisa de muntanya >

Novetats