Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Brisa de muntanya

Vent que davalla de les muntanyes durant la nit. És degut al refredament de la muntanya per radiació nocturna.

Enllaç permanent: Brisa de muntanya - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Brisa de mar (Marinada) | Glossari Meteorologia | Brontòmetre >

Novetats