Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Carta isobàrica

Carta del temps on es representa amb preferència la distribució de la pressió atmosfèrica al nivell del mar o a un nivell superior (500, 1000, etc., metres).

Enllaç permanent: Carta isobàrica - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Carta isentròpica | Glossari Meteorologia | Carta o mapa del temps >

Novetats