Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Carta o mapa del temps

Mapa on és representat l'estat del temps en una àrea extensa, ja sia per a un instant determinat, ja per al promig d'un cert període.

Enllaç permanent: Carta o mapa del temps - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Carta isobàrica | Glossari Meteorologia | Catabàtic >

Novetats