Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Catatermòmetre

Termòmetre de bola molt gran i amb l'escala compresa entre 35° i 38°C que serveix per a mesurar el poder refrigerant o factor de refredament de l'aire, per l'observació del temps que triga l'aparell a baixar dels 38° als 35°C.

Enllaç permanent: Catatermòmetre - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Catal•lobares | Glossari Meteorologia | Cavalls >

Novetats