Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Circulació

En aerodinàmica, s'entén per circulació, en una corba tancada, la integral de la velocitat pel camí: C = INTEGRAL(vds) =INTEGRAL(vdx+vdy+vdz). En la rotació elemental d'un element fluid, la circulació d'un punt és igual al producte de la vorticitat per l'àrea escombrada pel radi vector del punt.

Enllaç permanent: Circulació - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Ciclostròfic | Glossari Meteorologia | Circulació atmosfèrica >

Novetats