Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Constant solar

Intensitat de la radiació solar fora de l'atmosfera i reduïda a la distància mitja de la Terra al Sol. Es mesura en calories per cm2 i per minut, o en mil•liwatts per cm2.

Enllaç permanent: Constant solar - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Constant | Glossari Meteorologia | Continentalitat >

Novetats