Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Continentalitat

Factor amb el qual s'expressa la influència de la distància al mar en el clima d'un lloc. Els climes "continentals" o de major continentalitat són els que presenten majors oscil•lacions de temperatura d'un cap de l'any a l'altre.

Enllaç permanent: Continentalitat - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Constant solar | Glossari Meteorologia | Contra-alisis >

Novetats