Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Convecció

Procés de transport de la calor per translació de l'aire d'un nivell a un altre de superior. Se'n diu també del "moviment convectiu" ascendent de l'aire, produït per un augment local de la temperatura.

Enllaç permanent: Convecció - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Contracorrent | Glossari Meteorologia | Conveccions penetrants >

Novetats