Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Dèficit de saturació

Quantitat de vapor d'aigua que 1 m3 d'aire podria encara absorbir fins a quedar saturat. Se'n diu també dèficit higromètric si es compta en percentatge d'humitat. Alguns autors, en lloc del dèficit de quantitat, entenen com a dèficit de saturació el de tensió de vapor.

Enllaç permanent: Dèficit de saturació - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Declinació magnètica | Glossari Meteorologia | Dèficit higromètric >

Novetats