Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Saturació

Condició d'humitat de l'aire, en la qual aquest conté el màximum de vapor aquós compatible amb la seva temperatura.

Enllaç permanent: Saturació - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Sants de glaç | Glossari Meteorologia | Seclusió >

Novetats