Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Densitat

Massa d'una substància per unitat de volum. La densitat de l'aire depèn de la temperatura, la pressió i la humitat.

Enllaç permanent: Densitat - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Deflexió | Glossari Meteorologia | Densitat potencial >

Novetats