Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Dia serè

Tècnicament s'entén per dia serè aquell en el qual el promig de la quantitat de núvols a les hores d'observació és inferior a dues dècimes de cel.

Enllaç permanent: Dia serè - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Dia-grau | Glossari Meteorologia | Diagrama adiabàtic (o termodinàmic) >

Novetats