Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Divergència

Condició en la qual, en una àrea determinada de la superfície terrestre, surt més aire, per efecte del vent, del que hi penetra. Aquesta condició requereix l'existència d'un moviment descendent o de subsidència de l'aire.

Enllaç permanent: Divergència - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Diürn | Glossari Meteorologia | Dorsal >

Novetats