Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Subsidència

Lent moviment de descens de l'aire en una àrea molt extensa, amb divergència dels vents inferiors.

Enllaç permanent: Subsidència - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Sublimació | Glossari Meteorologia | Successió nuvolosa >

Novetats