Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Equilibri condicional

Situació en la qual el gradient tèrmic vertical és intermedi entre l'adiabàtic sec i l'adiabàtic saturat. En aquesta situació, l'aire sec és estable, i el saturat, inestable, de manera que l'estabilitat depèn del grau d'humitat.

Enllaç permanent: Equilibri condicional - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Equador tèrmic | Glossari Meteorologia | Equilibri convectiu, indiferent o neutre >

Novetats