Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Estabilitat

Condició d'equilibri que no és alterada per petits desplaçaments o pertorbacions. (Vid. Inestabilitat.)

Enllaç permanent: Estabilitat - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Esquelet | Glossari Meteorologia | Estabilitat absoluta >

Novetats