Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Inestabilitat

Condició de l'aire que lleument separat de la seva posició d'equilibri, continua el desplaçament iniciat. S'aplica principalment a la inestabilitat vertical.

Enllaç permanent: Inestabilitat - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Inèrcia | Glossari Meteorologia | Inestabilitat absoluta >

Novetats