Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Estabilitat absoluta

Condició en la qual l'aire es troba en equilibri estable, qualsevol que sia el seu estat higromètric, per ésser el gradient tèrmic vertical inferior a l'adiabàtic saturat.

Enllaç permanent: Estabilitat absoluta - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Estabilitat | Glossari Meteorologia | Estació >

Novetats