Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Estació de les pluges. Estació seca

Períodes d'algunes setmanes, almenys, de durada, caracteritzats respectivament per pluges o sequedat continuades, quan aquests períodes esdevenen tots els anys a la mateixa època.

Enllaç permanent: Estació de les pluges. Estació seca - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Estació | Glossari Meteorologia | Estacions de l'any >

Novetats