Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Estegrama

Corba de la temperatura del termòmetre humit, en el tefigrama d'un sondatge atmosfèric.

Enllaç permanent: Estegrama - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Estatoscopi | Glossari Meteorologia | Estel >

Novetats