Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Estiuet de Sant Martí

Període de bon temps temperat que, segons la dita popular, esdevé cada any cap a la diada de Sant Martí (11 de novembre). Essent freqüents a Catalunya les variacions del temps durant la tardor, qualsevol tongada de bonança i de tebior propera al 11 de novembre es pot prendre com a "estiuet de Sant Martí".

Enllaç permanent: Estiuet de Sant Martí - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Estiu | Glossari Meteorologia | Estrat >

Novetats