Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Estuf

Calor, pluja, etc., de gran intensitat i poca durada. S'aplica principalment als grans ruixats sobtats (pluja d'estuf, estuf d'aigua). (Patxot: Meteorologia catalana.)

Enllaç permanent: Estuf - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Estratosfera | Glossari Meteorologia | Evaporació >

Novetats