Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Evaporació

Transformació de l'aigua o el glaç en vapor aquós (a la temperatura ambient, o per sota del punt d'ebullició).

Enllaç permanent: Evaporació - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Estuf | Glossari Meteorologia | Evaporímetre >

Novetats