Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Evaporímetre

Aparell per a mesurar la quantitat d'aigua que s'evapora en l'atmosfera en un cert temps.

Enllaç permanent: Evaporímetre - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Evaporació | Glossari Meteorologia | Evicció >

Novetats